Page 9 - Magazine Digitalpublications
P. 9

1. Ψηφιακά περιοδικά

    Τα ψηφιακά περιοδικά είναι δυναμικά

    και αποτελούν μία από τις                2. Ψηφιακές αναφορές
    δημοφιλέστερες χρήσεις για               Οι ψηφιακές αναφορές αφορούν

    ψηφιακές εκδόσεις.                   την ανταλλαγή δεδομένων και

    Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε              στατιστικών στοιχείων. Μπορούν
    όλα τα στάδια της επικοινωνίας.             να αποτελούνται από τις εκθέσεις


     Όχι μόνο τα ψηφιακά περιοδικά             του κλάδου μέχρι την ετήσια ή

    είναι φιλικά προς το κινητό, αλλά            ολοκληρωμένη έκθεση μιας
    μπορούν να μετρηθούν και να               εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά

    βελτιστοποιηθούν - κάτι που δεν             παρουσιάζονται με τρόπο που τα

    είναι δυνατό με τα περιοδικά              καθιστά κατανοητά και ελκυστικά
    εκτύπωσης.                       από άλλη οπτική γωνία.


    Με τα ψηφιακά περιοδικά, μπορείτε            Οι ψηφιακές εκδόσεις, επιτρέπουν

    να παρακολουθείτε τον μέσο χρόνο            τη δημιουργία μετρήσιμων και
    ανάγνωσης, το ποσοστό των ατόμων            φιλικών προς τον χρήστη εκθέσεων

    που φτάνουν στην τελευταία σελίδα,           με διαδραστικά διαγράμματα,

    την εμπλοκή των κοινωνικών μέσων            ενημερωτικά και οπτικά στοιχεία
    ενημέρωσης και πολλά άλλα.               για την παρουσίαση των
                                αριθμητικών δεδομένων σαφώς και

                                με επιτακτικό τρόπο.
    3. Ετήσιες εκθέσεις.


    Οι ετήσιες εκθέσεις συνήθως
    αποτυπώνουν την οικονομική εικόνα

    της εταιρείας και απευθύνονται

    συνήθως στους μετόχους.

    Χρησιμοποιώντας ψηφιακές εκδόσεις,
 Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις και οι  μια εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί

 οργανισμοί θέλουν να θέτουν μετρήσιμους στόχους  με διαφορετικό τρόπο το κρίσιμο
 χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να  τμήμα του ακροατηρίου που

 εξασφαλίσουν σημαντικούς πόρους.  ασχολείται με το κομμάτι αυτό.


 Σας παραθέτω μια μικρή ανάλυση ενός εργαλείου –των ψηφιακών

 εκδόσεων, για αποτελεσματικό μάρκετινγκ και όχι μόνο.
 7                                                       8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12